dijemput.jpg Demi membaca berita duka hari ini, beberapa rencana tulisan yang sudah aku siapkan buat diterbitkan terpaksa ku tunda dan ku ganti dengan mem-post-kan tulisan ini sebagai in memoriam buat blogirang yang hanya hidup di dunia maya selama 147 hari sejak 28 Agustus 2007 sampai dengan 21 Januari 2008. Aku tak sempat mengantarkan detik2 kematiaannya, karena aku baru membacanya hari ini. Memang, beberapa hari belakangan ini, blogirang, terkena penyakit yang parah. Kata Kyai Ram-Ram, papi Hoek sampai masuk ke rumah sakit. *membesuk orang sakit* 😀

Ferkenalan ku dengan blogirang bermula fada awal fuasa kemaren. Beliau, suka keliling blogsfhere membawa kentongan .. membangunkan orang untuk sahur. Gaja tulisana jang aneh sangadh membuadh saia mendjadi senang djalan2 ke temfat beliau. Selesai membaca fostingan ia, pasti kefala saia langsung fusing 7 keliling 😆

Blogirang bagi saia telah memberi warna tersendiri di dunia blogsfhere. Dan dengan berfulang-nja ia ke dunia njata .. membuat blogsfhere mendjadi biasa sadja. Ndak ada kata2 adjaib lagi. Fusing saia pon ilang 😆 .. ada untungnja djuga sih. Sebagai fenghormatan terachir saia, saia ingin sangadh menganugerahkan blogirang tanda mata, sebagai afresiasi saia atas gaja tulisana jang unik.

Semoga Hoek sang pemilik blogirang menghubungi saia segera.

Iklan